Przeprowadzamy analizy przedprojektowe i doradzamy

fragment jasnych planów architektonicznych

Projekty architektoniczne i dokumentacje budowlane – Porady

Świadczymy usługi z zakresu doradztwa budowlanego

Pracownia architektoniczna Archi Bia Pracownia Projektowa z Białegostoku nie pozostawia niczego przypadkowi. Nasi doświadczeni architekci świadczą także usługi z zakresu udzielania porad zgłaszającym się do nich zleceniodawcom. Gwarantujemy profesjonalne podejście do każdej osoby zlecającej nam zadanie do wykonania. Dotychczas współpracowaliśmy zarówno z Klientami indywidualnymi, jak również z przedstawicielami firm i instytucji. Doradztwo dostosowujemy do indywidualnych potrzeb zleceniodawcy. Odpowiadamy rzeczowo na wszelkie pytania związane z naszą branżą. Gwarantujemy profesjonalną opiekę ze strony pracowników o dużej wiedzy specjalistycznej, a także bogatym doświadczeniu i umiejętnościach interpersonalnych.

Biuro projektowe Archi Bia Pracownia Projektowa pomimo krótkiego okresu działalności, posiada rozbudowaną ofertę usług. Oferujemy między innymi tworzenie projektów koncepcyjnych, służymy pomocą w uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę, a także profesjonalnie świadczymy nadzór autorski.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Inwestora, po zmianach Prawa Budowlanego chciałbym przekazać parę informacji, które z pewnością pomogą w prawidłowym zaplanowaniu inwestycji. Pierwsze spotkanie w biurze projektowym z architektem z pewnością będzie owocne, jeżeli Klient przygotuje podstawowe informacje swego zamierzenia, takie jak:

  • lokalizacja – miejsce budowy przyszłej inwestycji: miejscowość, nr działki,
  • funkcja jaką inwestycja miała by spełniać,
  • powierzchnia przyszłej zabudowy,
  • przykładowa architektura, przykłady istniejących, zaprojektowanych bądź zrealizowanych inwestycji.

Poza tym dobrze jest wiedzieć czy na danym terenie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, ułatwi to przygotowanie dokumentów i postępowanie w Urzędzie.

Po ostatniej nowelizacji Prawa Budowlanego (Dz.U.2017.1332 tj. z dnia 2017.07.06) >>> spora część inwestycji osób fizycznych (prywatnych) została zwolniona z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. W takim wypadku należy złożyć w odpowiednim Urzędzie wniosek zgłoszenia zamierzenia budowlanego, co nie zwalnia z obowiązku wykonania Projektu Budowlanego.

google logo