Projekty budowlane

fragment jasnych planów architektonicznych

Projekty budynków gospodarczych – niezbędne informacje

Projekt budynku gospodarczego oraz takiego jak hala czy dom, nie polega jedynie na szczegółowym opracowaniu rozkładu pomieszczeń i konstrukcji obiektu. Zawiera dużo więcej istotnych informacji dotyczących budowy, do jakich zalicza się między innymi: szczegółowy projekt zagospodarowania działki. Projekt budowy jest częścią całej dokumentacji budowlanej, której zawartość określona jest w prawie budowlanym.

Nasze biuro projektowe kompleksowo dba o swoich klientów, dlatego zajmujemy się szczegółowym przygotowaniem projektów budowlanych w Białymstoku, gdzie siedzibę ma pracownia Archi Bia. Do naszych zadań należy przygotowanie:

  • Projektu zagospodarowania działki lub terenu – zawiera w sobie dokładne granice działki, rzuty i układy wszystkich istniejących na niej obiektów budowlanych oraz tych planowanych, system odprowadzania ścieków, pasów zieleni i komunikacji oraz innych istotnych elementów na planowanym pod budowę terenie. Projekt ten zawiera także dokładne odległości i wymiary naniesionych elementów.
  • Projektu architektoniczno-budowlanego – szczegółowy opis przeznaczenia i formy obiektu budowlanego oraz sprawozdanie z planowanego sposobu wykonania.

Zajmujemy się szczegółowymi projektami domów, hali magazynowych, budynków inwentarskich oraz innych obiektów budowlanych, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Zachęcamy także do zapoznania się z pełną dokumentacją budowlaną, której prowadzenie wymagane jest podczas budowy obiektu.

google logo