Inwentaryzacje budowlane

fragment jasnych planów architektonicznych

Inwentaryzacje budowlane – kompletne szkice techniczne

Inwentaryzacja budowlana to rysunek techniczny istniejącego budynku razem z opisami. Od projektu budowlanego różni się tym, że przedstawia szczegółowy obraz budynku już istniejącego, nie zaś planowanego. Inwentaryzacja budowlana służy do obrazowania aktualnych zmian, które powstają w procesie budowy. Jest szczególnie istotna w przypadku, gdy projekt budowy zaginął bądź od czasu jego wykonania zaszły zmiany w projekcie, przez co stał się on nieaktualny. Inwentaryzacja budowlana, czyli rzeczywisty obraz budynku, jest niezwykle istotny podczas:

  • Planowanych prac remontowych budynku;
  • Nadbudowy, rozbudowy lub przebudowy obiektu;
  • wyliczenia powierzchni użytkowej budynku;

Inwentaryzacja budowlana zawiera w sobie wiele elementów, których zakres uzależniony jest od potrzeb inwestora. Pełna inwentaryzacja budowlana posiada takie elementy, jak:

  • Opis techniczny obiektu;
  • Rzuty wszystkich kondygnacji budynku;
  • Rzuty pomieszczeń wewnątrz budynku;
  • Przekroje;
  • Widok elewacji;
  • Fotograficzną dokumentację budynku.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z usług naszych architektów w Białymstoku, którzy oferują pomoc w sporządzaniu inwentaryzacji budowlanej. Zapraszamy także do skorzystania z wykonywanych przez nas projektów domów oraz innych obiektów budowlanych.

google logo